حرفه

مدیر پروژه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
۲۴ مهر ۱۳۹۵
۱۰۰۰ - ۱۵۰۰
تهران

Project Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

اطلاعات استخدام

Full Time
October 24, 2017
۲۰۰۰ - ۲۵۰۰
London

Project Management

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
۲۳ اردبیهشت ۱۳۹۶
۲۰۰۰ - ۲۵۰۰
شیراز

Project Management

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
۱۵۰۰ - ۲۰۰۰
یزد

امروز موقعیت شغلی خود را بدست آورید!

امروز موقعیت شغلی خود را بدست آورید

London, UK Office
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
No. 12, Ribon Building, Walse street, UK
۱-۲۳۴-۵۶۷-۸۹۹۲
yourwebsite@gmail.com
دفتر ایران، تهران
معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند
No. 12, Ribon Building, Walse street, UK
۱-۲۳۴-۵۶۷-۸۹۹۲
yourwebsite@gmail.com