مقایسه قیمت گذاری

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه

پایه

۵۲۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • ۲ گیگابایت

استاندارد

۸۳۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت
 • روزانه
 • ۳ گیگابایت

پیشرفته

۶۵۰۰۰ تومان

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶ گیگابایت

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه

پایه

۵۱۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • ۲ گیگابایت

استاندارد

۶۲۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت
 • روزانه
 • ۳ گیگابایت

پیشر

۴۲۰۰۰ تومان

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶ گیگابایت

پیشرفته

۷۵۰۰۰ تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • ۶ گیگابایت

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان
 • حافظه

پایه

۱۴۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • ۲ گیگابایت

استاندارد

۶۳۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت
 • روزانه
 • ۳ گیگابایت

پیشرفته

۶۳۰۰۰ تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • ۶ گیگابایت

استاندارد

۵۸۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت
 • روزانه
 • ۳ گیگابایت

پیشرفته

۴۸۰۰۰ تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • ۶ گیگابایت

آیا در باره خدمات ما سوالی دارید؟

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند.