بزرگترین مرکز
حمایت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست
در شمالغرب کشور
تاسیس
در کشور
اولین بیمارستان
استاندارد حیوانات
ماموریت ما
معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.
دیدگاه ما
معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.
فلسفه ما
معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

حامی حیوانات بی پناه

پناهگاه پردیس حامی حیواناتی می باشد که مکانی برای ماندن ندارند و دچار مشکلات حرکتی یا نقص عضو می باشد. 

ما عاشق کاری که میکنیم هستیم
و ما آن را با اشتیاق انجام می دهیم.

نصب فوری
نصب فوری
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
نصب فوری
نصب فوری
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
بازاریاب
بازاریاب
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
بازاریاب
بازاریاب
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
طراح
طراح
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
طراح
طراح
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
بهترین پشتیبانی
بهترین پشتیبانی
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
بهترین پشتیبانی
بهترین پشتیبانی
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

تعداد حیوانات نگهداری شده در پناهگاه

حیوانات بسیاری در این پناه گاه در بخش های مختلف نگهداری  می شود

۰

سگ ها

۰

گربه ها

۰

دیگر حیوانات

حامیان فرشتگان

معرفی تعدادی از حامیان اصلی که یاری دهنده ما در امر نگهداری از حیوانات می باشند

آخرین اخبار ما

معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

برای حمایت از حیوانات و کمک های شما با ما در تماس باشید

دریافت حمایت های مالی و معنوی شما دوستداران حیوانات